Anbi

De Lutherse Kerk Kampen voldoet aan de voorwaarden voor een ANBI instelling (Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, bron: belastingdienst). Hierdoor zijn giften gedaan aan de kerk fiscaal aftrekbaar. Een van de voorwaarden is dat financiële stukken gepubliceerd worden. Hiermee voldoet de Lutherse kerk daaraan:

De samengevoegde rapportages:

De gesplitste rapportages: