De Luherse Kerk heeft een ANBI-status omdat we ons inzetten voor het algemeen nut. Giften aan de Lutherse Kerk Kampen zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Het bestuur van de kerk berust bij de kerkenraad. De leden van de kerkenraad ontvangen hiervoor geen vergoeding. De samenstelling van de kerkenraad vind je hier en in een korte toelichting lees je meer over het gevoerde beleid.  Hieronder staan de jaarcijfers van de Lutherse Kerk en van de diaconie. 

Jaarcijfers van de Lutherse Kerk in Kampen
Jaarcijfers van de diaconie van de Lutherse Kerk in Kampen