Doop, avondmaal/agapè

Sacramenten
Zoals alle kerken van de reformatie, kennen wij twee sacramenten, die zo nu en dan in een dienst gevierd worden: doop en avondmaal/agapè.

Doop
De doop is een betekenisrijk ritueel met water en bijzondere woorden, waarin de naam van de dopeling verbonden wordt met die van God. 
Een doopviering vindt plaats in een zondagse viering en wordt in een gesprek met ouders (in dien het om kinderdoop gaat) en predikant voorbereid. 
Ook volwassenen kunnen gedoopt worden.

Avondmaal en agapè
Avondmaal en de agapè zijn momenten in de vieringen waarin we doen wat Jezus deed: rond de tafel brood en wijn (of druivensap) delen. Het brengt ons in herinnering dat liefhebben, ons leven delen, zoals Jezus dat tot het uiterste deed, het hart van ons leven is. 
Iedereen mag hieraan meedoen: kinderen, ouderen, leden van de gemeente, bezoekers!