Symposium: Op weg naar een nieuwe religie

Uitgeverij van Warven organiseert op zaterdag 28 maart a.s. een symposium in Lutherse Kerk in Kampen, met als thema ‘Op weg naar een nieuwe religie.’

Wil religie in de moderne tijd nog zin hebben dan zal ze ons de weg moeten wijzen naar radicale medemenselijkheid. Volgens filosoof John Caputo is God is niet de baas van de Hemel & Aarde BV. De Eeuwige komt juist tot bestaan in mensen die belangeloos naar hun medeschepselen omzien. Het Oude Testament begint niet voor niets met het woord Genesis dat menswording betekent. En het ‘wordt mens…’ is ook de centrale gedachte in het hindoeïsme. Volgens Caputo is het in de gevestigde religie allemaal zo voorspelbaar, het draait te veel om ‘ik, mij en mijn’: om verhoring van mijn gebed, redding van mijn zonden, verlossing uit mijn graf – in ruil voor goede werken en een munt in de collecte.

Volgens auteur Dirk van de Glind zijn geloof en wetenschap in het gunstigste geval zinloos maar meestal gevaarlijk en schadelijk wanneer zij de menselijkheid niet dienen. ‘Doen ze dat wel dan zijn ze uiterst zinvol en tot prachtige dingen in staat.’

Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme. Voor hem is theologie iets anders dan religie-wetenschap. ‘Theologie vertrekt vanuit de traditie om die van binnenuit open te breken’.

Joute de Graaf ging met zijn boek Grenzeloze geloofsgeschiedenis in met de Reformatoren uit de 16e eeuw. De geestelijke bodem van de toenmalige kerk werd omgewoeld. ‘Alom werd gevraagd om er een her-ijking van mens-zijn’. Maar wat is daar vier eeuwen later van terecht gekomen?

Voor hoogleraar Oecumenica Peter Nissen zou de Reformatie een doorgaand proces moeten zijn. ‘Waar het de reformatoren van vroeger om te doen was, is nog niet voltooid’. Met andere woorden: we hebben nog wat te doen.

Het symposium ‘Op weg naar een nieuwe religie’ begint om 10.30 en eindigt om 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt € 32,50. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@uitgeverijvanwarven.nl of te bellen met 06 29 73 73 09

 

The event is finished.

Datum

mrt 28 2020
Expired!

Tijd

10:00 - 16:00

Kosten

€ 32,50 (incl. lunch)
Categorie