Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door: 

Clement Roorda      –      Voorzitter
Klaas Bruins            –      Zwaan & Meer
Arend Runia            –      Kerkrentmeester

Agnes Fossen          –      Diaconie

 

De werkwijze van de gemeente is vastgelegd in deze plaatselijke regeling.