Onze waarden

Binnen de Lutherse Kerk hebben we een bepaalde manier van omgaan met elkaar, het geloof en jezelf. Op deze pagina worden deze gedeelde waarden beschreven.

Vrijheid

Wij geloven in de persoonlijke vrijheid van denken, geloven en handelen. In de Lutherse Kerk Kampen kennen we geen dogma’s, geen kerkelijk leergezag, geen autoriteiten, geen morele druk of sociale controle die deze vrijheid beknotten. Wij zoeken naar wat ons denken en doen en laten kan bevrijden en vernieuwen. Vragen mag altijd. En ook de antwoorden mogen jouw hoogstpersoonlijke antwoorden zijn.

Gelijkwaardigheid

Wij geloven in de (gelijk)waardigheid van ieder mens: mannen, vrouwen, transgenders, wat voor geaardheid of kleur dan ook. Iedereen verdient aandacht voor, inleving in en respect voor zijn/haar gedachten, gevoelens en wie hij of zij is.

Gastvrijheid

Wij geloven in gastvrijheid. Een gast is een geschenk, waar je met belangstelling kennis mee maakt. Ontmoeten is: bij elkaar te gast zijn. Het is aandacht voor elkaar, delen van verschillende werelden en ervaringen, en die over en weer met aandacht, inleving en respect beluisteren, zodat je je door elkaar gezien en gehoord weet.

Behulpzaamheid

Tegenover een samenleving waarin zelfredzaamheid al te hoog staat aangeschreven geloven wij in de waarde van behulpzaamheid. Elkaar helpen kan het leven van mensen, vooral als we in kwetsbare situaties zitten, zoveel makkelijker en minder eenzaam maken. Hulp vragen en hulp aanbieden mogen weer vanzelfsprekend worden.

Waarden ten opzichte van :

Elkaar

Dat we elkaar vrij laten betekent niet dat we geen contact met elkaar maken of vrijblijvend met elkaar omgaan. Nee, we willen ons juist actief openstellen voor elkaar, in alle diversiteit naar elkaar luisteren, zonder oordelen, moeite doen om elkaar te begrijpen, en om - als het nodig is en kan - elkaar ook helpen. Status speelt geen rol: we zijn gelijkwaardig.

Spiritualiteit & geloof

We geloven niet in dogma’s, die het geloven vast zetten in woorden en die we in ons hart niet mee kunnen maken. Vragen blijven stellen is minstens zo belangrijk als antwoorden geven. We zoeken naar wat bevrijdend is. We zijn hervormingsgezind, in de zin van actief zoeken naar wat ons denken en ons zijn kan vernieuwen. We houden van een ander geluid, dat anders klinkt.

Onze gemeenschap

Er is een geest van saamhorigheid, gezamenlijkheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en de energie om samen te bouwen aan onze kerk/gemeenschap, waarin iedereen vrij is om de verantwoordelijkheid voor zichzelf binnen en eigen mogelijkheden en grenzen invulling te geven.