BIJ DE TIJD

Een middag van bezinning om met tijdgenoten stil te staan bij de tijd. Als mensen hebben we vaak een moeizame verhouding met de tijd. Vaak gaat het ons te snel. Dikwijls hebben we er te weinig van. Soms hebben we ook zoveel tijd dat we er niet goed raad mee weten en aan tijdverdrijf doen of de tijd doden.
De tijd confronteert ons met onze tijdelijkheid. Is de tijd een ‘vijand’ die we het liefst proberen te ontlopen? Of een ‘vriend’ die we waarderen en waar we goed mee kunnen leven? Psychologen, filosofen, theologen hebben over verschillende ervaringen van en omgang met de tijd nagedacht en geschreven. We staan deze middag individueel en in onderling gesprek stil bij een aantal van hun gedachten en inzichten: kan dit ons helpen om tot een betere verhouding met de tijd te komen?  Zeker! En dat maakt deze middag tot een goede tijdsbesteding.    

Plaats: Lutherse Kerk, Burgwal 85  

Datum en tijd: Zondag 24 november 2019 van 15.00 – 17.00 uur   

Begeleiding: Klaas Bruins

Kosten: € 5,00 (incl. consumptie)  

Aanmelden: opgave@zwaanenmeer.nl