Corona maatregelen bij vieringen in de Lutherse Kerk

Als je klachten hebt die kunnen wijzen op corona, vragen we je thuis te blijven. Bij binnenkomst word je nog een keer gevraagd of je klachten hebt.

Voor de vieringen moet je je vooraf aanmelden. Wij hebben een lijst van iedereen die zich heeft aangemeld en gebruiken die bij de toegang.

Je wordt gevraagd om thuis gebruik te maken van het toilet, in principe is dat in de kerk niet mogelijk.

Tijdens de viering zijn er een aantal spelregels;

  1. Je kunt alleen gaan zitten in de banken die zijn vrijgegeven of op de stoelen (leden van 1 huishouden kunnen wel bij elkaar zitten);
  2. Bij binnenkomst desinfecteert iedereen de handen;
  3. Een lid van de kerkenraad begeleidt je naar de plaats;
  4. Iedereen wordt verzocht thuis gebruik te maken van het toilet;
  5. Er worden voor of na de dienst geen handen gegeven, ook niet door de dienstdoend ouderling en de voorganger;
  6. Er is geen kindernevendienst;
  7. Tijdens de viering wordt niet gezongen, wel kan meegeneuried;
  8. Collecteren kan digitaal via de GIVT-app of door gebruik te maken van de QR-code in de nieuwsbrief. Er zal niet gecollecteerd worden met de ‘hengel’;
  9. Na de viering is geen gezamenlijk koffiedrinken;
  10. De deelnemers verlaten de kerkruimte via de linker deur van het portaal.