Karakter

Ons karakter: even voorstellen….
 “In onze gemeente staat het ‘vieren’ van het geloof centraal. Die viering vindt plaats in de zondagse dienst die eens in de veertien dagen wordt gehouden. Deze diensten zijn bij uitstek momenten waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten.

De Lutherse Gemeente Kampen is een unieke gemeenschap in Kampen. We hebben als gemeenschap namelijk niet zo veel op met traditionele dogma’s. We proberen in onze gezamenlijke zoektocht naar betekenis dan ook vastgeroest denken en geloven te doorbreken. We zijn op zoek naar een manier van denken en geloven die bedding vindt in ons eigen leven, van binnenuit komt, bevrijdt en ons in beweging zet. Bijbelverhalen, verhalen uit de Joodse traditie en andere religieuze tradities inspireren in deze zoektocht. We geloven dat deze verhalen ons veel te vertellen hebben, omdat ze gaan over onszelf en over onze wereld. 

Lid van een kerk of niet, al jaren geen kerk van binnen gezien of trouwe kerkganger: iedereen, jong en oud, zonder uitzondering, is uitgenodigd!

Wat eveneens uniek is in onze gemeenschap, is onze Lutherse liturgie die vele elementen kent die in de Rooms-katholieke liturgie zijn terug te vinden. De Lutherse liturgie kenmerkt zich door een structuur van vraag en antwoord: ook de gemeente speelt, naast de voorganger, een actieve rol in de liturgie. De Lutherse liturgie is een gezongen liturgie.
Onder begeleiding van het prachtige orgel zingen we psalmen en gezangen uit het Liedboek. We gebruiken daarnaast eveneens een verzameling van liederen afkomstig uit andere liedbundels (o.a. uit Tussentijds en Taizé). In de nabije toekomst willen we ook in de keuze van liederen op zoek gaan naar meer eigentijdse vormen van vieren, zodat oud en jong zich aangesproken blijven voelen.

Het kerkzegel van de lutherse Kerk Kampen

De kinderen hebben een speciale plek in onze liturgie. Tijdens de viering wordt hen in de kerk een verhaal verteld door de voorganger van dienst en tijdens de viering hebben de kinderen een eigen kinderdienst. Dan gaan zij naar hun eigen ruimte waar ze naar aanleiding van het verhaal onder de begeleiding van een team van enthousiaste mensen creatief aan de slag gaan. Aan het einde van de viering komen ze terug om zo met de hele gemeenschap, jong en oud, de viering af te sluiten met een slotlied en de zegen. Ook wanneer er avondmaal is, zijn de kinderen van harte welkom om brood en wijn (in hun geval druivensap) te delen.