Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door: 

Clement Roorda      –      Voorzitter
Maarten Bondzio    –      Communicatie
Klaas Bruins            –      Zwaan & Meer
Arend Runia            –      Kerkrentmeester
Agnes Fossen          –      Diaconie


De werkwijze van de gemeente is vastgelegd in deze plaatselijke regeling.