Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de Lutherse Kerk Kampen van u verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken via diverse communicatiemiddelen.
Het gebruik van communicatiemiddelen dient diverse doelen: We maken hierbij verschil tussen algemeen toegankelijke informatie en informatie alleen toegankelijk voor leden.
Bij publicatie van persoonsgegevens hanteren we een aantal algemene regels: De Lutherse Kerk kampen deelt de verzamelde informatie niet met derden tenzij dit nodig is voor de eigen communicatie (versturen kerkblad, nieuwsbrief en de landelijke ledenadministratie), waarbij de gebruikers ervan zijn verteld dat ze deze gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor de Lutherse Kerk Kampen hen deze gegevens heeft verstrekt. 

Publicatiemedia De Lutherse Kerk Kampen gebruikt de volgende publicatiemedia:
Website Facebook De Lutherse Kerk Kampen heeft een facebook pagina. Deze wordt beheerd door het mediateam en valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Kerkblad Het kerkblad is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden. Het kerkblad wordt op papier bezorgd. Daarnaast is het kerkblad digitaal in te zien via de website LutherinKampen. Privacy gevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van het kerkblad daarin opgenomen worden. Privacygevoelige informatie heeft betrekking op het volgende: Vermelding van persoonsgegevens (doop, belijdenis en huwelijk) in een kerkblad is vanuit wettelijk oogpunt een lastig punt. Naar de huidige wettelijke maatstaven is het te verantwoorden indien die kerkbladen alleen intern, binnen de gemeente, zijn verspreid. Opnamen Foto’s Uw gegevens en juridische aspecten Gegevens inzien en het verzoek tot verwijdering U heeft het recht om uw gegevens in te zien of het verzoek in te dienen om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met info@lutherinkampen.nl. Privacy versus vrije nieuwsgaring; juridische aspecten Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen… Wij verzamelen alleen die gegeven die noodzakelijk zijn de administratie het ledenbestand en de contactgegevens van de leden die door de leden zelf verstrekt worden. Cookies Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. [/av_textblock]