Samenwerking met de Lutherse Gemeente Zwolle

De Evangelisch Lutherse gemeente Zwolle en Kampen hebben in 2010 een beginselsamenwerkingsovereenkomsten getekend. Er sprake van een combinatie van gemeenten, zoals bedoeld in ordinantie 2 artikel 15 van de kerkorde. Dit is binnen de Kerkorde de lichtste vorm van samenwerking die mogelijk is en waarbij gemeenten (ook financieel) zelfstandig blijven en er geen sprake is van overhevelen van bevoegdheden en taken.
Door deze combinatie van gemeenten aan te gaan, wordt het voor de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen mogelijk als zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan en zo het Lutherse gedachtegoed in Kampen en omgeving te kunnen blijven uitdragen. Daarbij kan over en weer pastoraal gezien een beroep worden gedaan op de voorgangers van beide gemeenten. Een gevolg van deze samenwerking is dat Evangelische Lutherse Gemeente Kampen valt onder de classis Zwolle.
Onze samenwerking geven wij handen en voeten in een gemeenschappelijke regeling en een beleids- en werkplan. Wij houden op jaarbasis een of twee gezamenlijke diensten, er vindt jaarlijks minimaal één gezamenlijke kerkenraadvergadering plaats, kennis en initiatieven worden gedeeld en de activiteiten van beide gemeenten staan open voor alle leden en indien nodig vervangen de gemeenten bij de classisvergaderingen.

Lutherse kerk Kampen
Lutherse Kerk Zwolle