Giften aan de Lutherse Kerk Kampen zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk is aangemerkt als ANBI instelling. (Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, bron: belastingdienst).
Een van de voorwaarden is dat financiële stukken gepubliceerd worden. Hieronder staan daarom de jaarcijfers van de kerk en de diaconie.

Jaarcijfers van de Lutherse Kerk in Kampen
Jaarcijfers van de diaconie van de Lutherse Kerk in Kampen